İşlem Koşulları

GİRİŞ


NETMODA, NETMODA’nın iş ortaklarına (“reklam veren” olarak anılanacaktır), internette işletme olanağı sağlayan, NETMODA domaini (alan adı) altında bir platform (Metinde bundan sonra “platform” olarak anılacaktır) sunmaktadır. Bu platformun amacı, reklam verenlerin kendi internet sitelerinde yapılan online satışların desteklenmesi, satışı yapılan ürünlerin tanıtımı, reklam verenin internet sitesinin ziyaret sayısının artırılması için medya hizmetlerini yerine getirmektir. NETMODA’da ürünlerin sunulması, aşağıda yer alan genel işlem koşullarındaki esaslara göre yapılır.

Reklam veren genel işlem koşulları ile ilgili “okudum, genel işlem koşullarını onaylıyorum” butonunun tıklanmasının ardından, kayıt işlemi yaptırabilecektir. Anılan işlemi onaylamakla reklam veren, genel işlem koşullarının tamamı hakkında açıkça bilgilendirildiğini kabul etmekte olup, koşulların kabul edildiğine ilişkin onayın ardından kayıt işlemi yapılacaktır.

MADDE 1. GEÇERLİLİK ALANI


1.1. NETMODA ve reklam veren arasındaki, sözleşmeler, teklifler ve sözleşmeden doğan karşılıklı edimlerin ifası işbu genel işlem koşullarındaki esaslara göre yapılır. Reklam veren işbu genel işlem koşullarının tamamını kabul eder.

1.2. NETMODA personeli, sözlü olarak ek sözleşme yapmak veya sözlü olarak taahhütte bulunmak yetkisine sahip değildir. Bu şekilde yapılacak sözleşmeler yok hükmündedir. NETMODA imza yetkilisi Tolga Önal tarafından yapılmayan sözleşmeler gerçersizdir.

MADDE 2. TANIMLAR


İş koşullarında ve reklamverenin NETMODA ile yapılan bütün sözleşmelerinde aşağıdaki geçerli olacak tanımlamalar aşağıdaki gibidir :

2.1. Hesap: Reklam verenin kayıt işlemi ve NETMODA’nın reklam veren adına hesap açması sonucunda NETMODA platformuna erişilen giriştir.

2.2. Geçerli tıklama (Click): Eğer kullanıcı kendi isteği ile ve bilinçli olarak, yayıncının websitesinde reklamveren tarafından oluşturulan bağlantı linkine tıklarsa ve bu şekilde reklamverenin bağlantılı websayfası açılırsa, bu durumda geçerli bir tıklama gerçekleşir. Böyle bir rızanın olmaması durumunda, bu yolla elde edilen tıklamalar geçerli sayılmaz. Geçerli tıklamalar taraflar arasındaki anlaşmaya göre, NETMODA, reklam veren veya 3. bir transaksiyon (ticari işlem) sistemi tabanında tutanak altına alınarak kaydedilir, doğrulanır ve sistem yetkilisi tarafından belirlenir.

2.3. Geçerli satış (Sale): Eğer bir kullanıcı, bir tıklama yaparsa ve onu müteakip reklamverenin websayfasında ücret karşılığında olan bir mal veya bir hizmetten yararlanma ile ilgili bir sözleşme yaparsa bu satış geçerli bir satış olur. Geçerli olan satışlar, tıklamada olduğu gibi soruşturulur veya tespit edilir. Ücret karşılığında olan bir mal veya hizmet alması ile ilgili bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi, NETMODA veya aracı sistemin (affiliate net work ve benzeri reklam networkleri ) transaksiyon (ticari işlem) sistemi tabanında tutanak altına alınıp, kaydedilip, doğrulanır ve belirlenir.

2.4. Kullanıcı (User): NETMODA platformu aracılığıyla reklamverenin websayfasına kendi isteği ile ve bilinçli olarak giren her gerçek kişidir.

2.5. Reklamverenin Websayfası (Website): Reklamverenin, içinde malların ve/veya hizmetlerin online, eksiksiz olarak verilen URL (adres) altındaki internet sunumudur.

MADDE 3. NETMODA PLATFORMUNA KAYIT


3.1. Reklamveren, NETMODA platformuna, genel işlem koşullarını okuyup, onayladığını belirten işlemin ardından, NETMODA platformuna ürün bilgilerini sağlamakla mevcut katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

3.2. Reklamveren, NETMODA’ya ve dolaylı olarak kullanıcılara karşı sunulan bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasından sorumludur. Reklam veren, ürün fotoğrafı, ürün bilgisi ve fiyatını güncel tutmakla yükümlüdür.

MADDE 4. SUNMA VE SİPARIŞ VERİLMESİ


4.1. Reklam verenin kayıt işleminin ardından, NETMODA tarafından, aralarındaki sözleşme uyarınca hazırlanan sipariş formu reklam verene gönderilir. Reklam veren sipariş formunu onaylamasının ardından ürün bilgi akışını sağlamakla yükümlüdür. Reklam veren, ürün bilgilerinin NETMODA tarafından çekilmesinin kararlaştırılmış olması halinde, NETMODAnın ürün bilgilerini çekmesine muvafakat vermekte olup, ürün bilgilerinin çekilmesi için uygun koşulları sağlamayı kabul eder.

MADDE 5. EDİMİN BELİRLENMESİ HAKKI / EDİMİN KAPSAMI VE YERİNE GETİRILMESİ


5.1. NETMODA, platformu sürekli geliştirmek ve teknik gelişmeye uyumlu hale getirmek yetkisine sahiptir.

5.2. Reklam verenin online mal ve hizmet satışı için desteklenmesini sağlayan medya hizmetleri, platform tarafından sunulur. Platform, reklam verenin partner programı için olan reklamının türü, kapsamı ve şekli bakımından, reklamverenin menfaatine göre faaliyet gösterir. Kullanıcıların yaptıkları kombinlerin ve oluşturdukları içeriklerin NETMODA tarafından uygunsuz bulunması halinde, NETMODA ilgili içeriği kaldırma hakkına sahiptir.

Kullanıcı yorumları ise, NETMODA’nın çok seslilik ilkesi uyarınca, ahlaka aykırı, şiddet ve hakaret içerir, cinsel olarak açık veya pornografik içerikli ya da ırk, cinsiyet, din, milliyet, engelli olma, cinsel eğilimler veya politika konularında dışlayıcı ve ayrımcı olmadığı sürece kaldırılmayacaktır.

5.3. NETMODA, ediminin tamamını veya tamamından bağımsız olarak bazı bölümlerinin yerine getirmesi için hizmet veren üçüncü kişiye veya ifa yardımcısına devretme yetkisine sahiptir.

MADDE 6. ÖDEME


6.1. NETMODA, reklamverene Cost-Per-İmpression (görüntüleme başına ödeme) affiliate programları, Pay-Per-Click (tıklama başına ödeme) affiliate programları, Cost-Per-Lead (üye başına ödeme) affiliate programları, Cost-Per-Sale (satış başına ödeme) affiliate programları, Cost-Per-Product (eklenen ürün başına ödeme), Cost-Per-Cut (ürün kestirme) veya taraflar arasındaki anlaşma uyarınca bunlar gibi programların bir veya birden fazlasıyla oluşan bir kombinasyonu – Project Based Price (tercih edilen kombinasyondan oluşan proje başına ödeme) affiliate programları yapma olanağı sağlar. İlgili affiliate programı şartlarına göre; geçerli gösterimler, geçerli tıklamalar, geçerli yönlendirmeler veya geçerli satışlar meydana gelmesi durumunda, işbu genel işlem koşulları gereğince bir ödeme talep etme hakkı doğar.

Taraflar arasındaki anlaşma uyarınca talep edilen hizmet ile ilgili ödeme türleri için aşağıdaki koşullar geçerlidir;

6.2. Cost Per Click (tıklama başına ödeme) affiliate programlarında, her geçerli tıklama karşılığında affiliate programı gereğince Affiliate Networkler’e sabit bir miktar alacak olarak yazılır veya reklamverenin NETMODA nezdinde bulunan hesabı ilgili miktarda borçlandırılır.

6.3. Teknik düzenekler vasıtası ile (örneğin tıklama üreteçleri) otomatik olarak üretilmiş olan ve aynı şekilde zorlama veya hile ve benzeri yöntemler ile meydana getirilen tıklamalar reklamveren tarafından ödenmez.

6.4. Bütün tıklamalar, transaksiyon (ticari işlem) sisteminin günlük değerlendirmesi esnasında reklamverenin NETMODA nezdindeki hesabından düşülür. Reklamverenin hesabının borçlanması, kaydedilen tıklamaların hepsinin eksiksiz olarak kaydedilmiş geçerli tıklamalar olduğunun kabul edildiğini göstermez.

6.5. Cost Per Lead (yönlendirme başına ödeme) affiliate programlarının, Pay-Per-Sale (satış başına ödeme) affiliate programlarının veya bu bahsedilen program türlerinden meydana gelmiş bir kombinasyonun ödenmesinde önce 6.2’den 6.3.’e kadar olan açıklamalar geçerlidir. Kayıt edilmiş, fakat henüz doğrulanmamış olan yönlendirmeler veya satışlar reklamverene borç olarak yüklenmez, ancak not edilmiş ciro olarak kaydı tutulur. Reklamverenin NETMODA nezdindeki hesabının borçlanması, henüz doğrulanmamış olan yönlendirmeler veya satışların tümünün eksiksiz olarak kaydedilmiş geçerli yönlendirmeler veya geçerli satışlar olduğunun kabul edildiğini göstermez.

6.6. Reklamverenin, NETMODA tarafından kaydedilmiş olan yönlendirmelerin veya satışların, affiliate programlarının şartları ve bu iş koşulları gereğince geçerli yönlendirmeler veya geçerli satışlar olmadığını ispat hakkı saklıdır. Reklamveren, platform üzerinden not edilmiş olan yönlendirmeleri veya satışları geçerli yönlendirmeler veya geçerli satışlar olarak onaylamak olanağına sahiptir. Eğer reklamveren, yönlendirmelerin veya satışların kayıt altına alınmasından sonraki 15 günü aşmayacak bir sürede açıklamada bulunmaz ise, NETMODA reklamverenden, not edilmiş olan yönlendirmeleri veya satışları onaylamasını veya talebin ulaşmasından sonraki 14 iş günü içerisinde kayıt edilmiş olan yönlendirmelere veya satışlara sebebiyle birlikte itiraz etmesini talep edebilir. Eğer reklamveren, kayıt edilmiş olan yönlendirmelere veya satışlara itirazda bulunmaz ise, bu yönlendirmeler ve satışlar reklamveren tarafından kabul edilmiş olan geçerli yönlendirmeler veya geçerli satışlar olarak kayda geçer. NETMODA, talep esnasında reklamverenin dikkatini yürürlükte olan süreye ve hukuki sonuçlarına çeker.

6.7. Aksine anlaşmalar saklı kalmak kaydı ile, NETMODA reklamveren için, reklamverenin şimdiye kadar henüz sebep belirterek itirazda bulunmamış olduğu not edilmiş olan yönlendirmeler veya satışlarda, 15 günlük bir geçerlilik kazanma süresi tanır. Bu sürenin geçmesinden sonra not edilmiş olan yönlendirmelerin veya satışların, geçerli yönlendirmeler veya satışlar olarak onaylanması gerekir. Aynı zamanda reklamveren, eğer sebebi belirtilmiş itirazlar yok ise, bu sürenin geçmesinden sonra geçerli olan yönlendirmeleri veya satışları onaylamakla yükümlüdür.

6.8. Reklamveren, NETMODA’nın talebi üzerine kendisi tarafından tespit edilmiş olan tıklamalar, yönlendirmeler, satışlar ve gerekli olan itirazlar hakkında bilgi verecektir. Reklamveren, şimdiden uygun dokümanlarını, müşteri belgelerini ve günlük dosyalarını sunarak kendisinde bulunan bilgileri, içeriklerinin doğruluğu bakımından NETMODA’ya kontrol ettirmeye hazır olduğunu beyan eder. NETMODA, reklamverenin bilgilerini, öğrendiği sırlarını kanunen saklamakla yükümlü bir denetçiye mutat iş saatleri esnasında reklamverenin bünyesinde ilgili ticari dokümanları incelemek sureti ile, doğrulatmak yetkisine sahiptir. Bunun masraflarını sapmaların (reklamveren tarafından onaylanmış tıklamalar, yönlendirmeler veya satışların gerçek tıklamalara, yönlendirmelere veya satışlara oranı bakımından) %2,5’ten az olması durumunda NETMODA, aksi takdirde reklamveren öder.

MADDE 7. ÖDEME ŞEKLİ


7.1. NETMODA faturaları, teslim alınmalarından itibaren 7 iş günü içerisinde ödenecektir. Reklamveren nakit iskontosu kesintisi yapmak yetkisine sahip değildir.

MADDE 8. REKLAMVERENİN NETMODA’YA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ


8.1. Reklamveren, teknik olanakları çerçevesinde kendi websayfasının şeklinin ve sunumunun (arama motorlarındaki bütün kayıtlar, dizinler veya üçüncü kişilerin link listeleri dâhil), kullanıcı tarafından gerçekleştirilen geçerli tıklamalarının, geçerli yönlendirmelerinin veya geçerli satışlarının kendi websayfasında üretebileceği şekilde olmasını sağlayacaktır.

8.2. Reklamveren NETMODA’ya, websayfasına koyabileceği reklam malzemelerini ve ürün bilgilerini verir. NETMODA, reklamverenin reklam malzemelerini, onun adını ve NETMODA üzerinden reklamı yapılan malların ve hizmetlerin markalarını kendi müşteri kampanyası çerçevesinde referans olarak kullanmak hakkına sahiptir.

8.3. Reklamveren, websayfasını üçüncü kişilerin telif hakları da dahil olmak üzere fikri ve sınai haklarını, mevzuat çerçevesinde verilerin korunmasına aykırı aykırı olmayacak şekilde yapmayı taahhüt eder.

8.4. Reklamveren, ticari satış sunumunu bir sağlayıcı etiketi ile donatmakla yükümlüdür. Reklamveren, websayfasını tüketici koruma mevzuatı ile ilgili hükümlere uygun olarak şekillendirmekle yükümlüdür. Reklamveren, websayfasının şekli, NETMODA’nın mallarının ve hizmetinin itibarını veya değerini, markasını veya ticari işletmesini zedeleyecek şekilde olamaz.

8.5. NETMODA, reklamverenin websayfasına olan bağlantıyı, platformda birden fazla yerde bulundurma hakkını elinde tutar. Ancak bununla birlikte, eğer bağlantı yeri reklamverenin mallarının ve hizmetinin itibarını veya değerini, markasını veya ticari işletmesini zedeleyecek şekilde ise, reklamveren bağlantı yerinin değişikliğini talep edebilir.

8.6. Reklamveren, burada 8. maddede kararlaştırılmış olan yükümlülükleri, NETMODA menfaatleri için de geçerli olmak üzere üstlenir. Reklamverenin satışa sunduğu markaların telif hakları, reklamverenin sorumluluğu altındadır. NETMODA, bu markaların isimlerinin geçmesi, ürünlerinin ve bilgilerinin yayınlanması ile ilgili itirazlarda taraf değildir.

8.7. NETMODA taraflar arasında anlaşma yapıldıktan sonra, gerekirse kendi teknik çözümleriyle reklam verenin belirlenen ürünlerine ulaşır ve otomatik şekilde kendi sistemine aktarır.

MADDE 9. GİRİŞ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ


9.1. NETMODA platformuna giriş reklamverene süresiz olarak verilir ancak reklam veren istatistik bilgilerini sipariş formunda yer alan süre ile sınırlı olarak görebilir.

9.2. Malların ve hizmetlerin kar esasına dayanan online satışında ilgili reklamverenin desteklenmesi için verilen hizmetlerin yerine getirilmesi hakkındaki sözleşmenin, NETMODA ve reklamveren arasında belirsiz süreli olarak yapıldığı kabul edilir. Sözleşme taraflarca her zaman 7* iş günü fesih ihbar süresine uyularak olağan olarak fesih edilebilir.

9.3. Bu hükümlere göre fesih, karşı tarafa ulaşan e-posta yoluyla yazılı olarak yapılır.

MADDE 10. HESABA GİRİŞİN ENGELLENMESİ VE FESİH


10.1. Eğer reklamveren 1 haftalık zaman diliminde herhangi bir affiliate programını işletmez ise, NETMODA, platforma girişi engellemek yetkisine sahiptir.

10.2. Reklamverenin ve NETMODA’nın olağan üstü fesih etme hakkı saklıdır. NETMODA, özellikle bu koşulların 8. maddesi gereğince olan yükümlülüklere uymak üzere, bu genel işlem koşullarına reklamveren tarafından ciddi bir oranda ve sürekli bir şekilde aykırı hareket edilmesi durumunda, bütün sözleşmeleri herhangi bir süreye uyulmaksızın fesih etmek ve programa girişi engellemek yetkisine sahiptir.

10.3. Bu hükümlere göre fesih yazılı olarak yapılır ve e-posta ile gönderilen fesihler geçerli kabul edilir. NETMODA ayrıca feshi başka şekilde de beyan etmek hakkına sahiptir. Programa girişin devre dışı bırakılması reklam verene 24 saat öncesinde e-posta yolu ile yazılı olarak bildirilir.

MADDE 11. NETMODA’NIN REKLAMVERENE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


11.1. Arama motorlarındaki bütün kayıtlar, dizinler veya üçüncü kişilerin link listeleri dâhil olmak üzere websayfalarının şeklinin ve sunumunun, sadece kullanıcıdan dolayı meydana gelen geçerli tıklamalarının, geçerli yönlendirmelerinin veya geçerli satışlarının reklamverenin websayfasında üretilebileceği şekilde olmasını sağlamak, – Reklamveren tarafından tahsis edilen HTML kodunu ve websitesinin içine yerleştirilecek olan reklam panolarını değiştirmemek ve verilen reklam araçlarını sadece platform’a koymak, -Bilgileri ve reklam araçlarını üçüncü kişilere vermemek, – Özellikle reklamvereninkiler olmak üzere- isimleri, tescilli etiketleri ve markaları, üçüncü bir kişinin firmasını ve logolarını, ancak sadece hak sahibinin yayıncıda rızasının olması durumunda kullanmak, – Platform’u üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını, telif haklarını ihlal etmeyecek ve aynı şekilde geçerli olan mevzuata göre ve özellikle verilerin korunmasına aykırı olmayacak şekilde yapmak, – Reklamverenin reklamının üzerinde bulunduğu E-mailleri sadece yasal standartlara ve güncel yasal hükümlere uygun şekilde düzenlemek, – Platformun tüketicinin korunması ile ilgili yasal mevzuatlar ile uyumlu şekilde düzenlemek, – Platform’a şiddet gösteren, cinsel olarak açık veya pornografik içerikler, ya da ırk, cinsiyet, din, milliyet, engelli olma, cinsel eğilimler veya yaşlılık ile ilgili olarak dışlayıcı, ayrımcı muamele gözeten ifadeler veya görüntüler koymamak, – Bağlantı linkinin yeri de dâhil olmak üzere- reklamverenin mallarının ve hizmetinin itibarını veya değerini, markasını veya ticari işletmesini zedelememek.

11.2. Eğer NETMODA , reklamverene karşı bu yükümlülükleri yerine getirmez ise, reklamveren bunun sonucunda meydana gelecek olan hak talebi davalarını, bilhassa bilgi isteme, yapmama ve tazminat talebi davalarını, açmak yetkisine sahiptir.

MADDE 12. DEĞIŞİKLİK YAPMA HAKKININ SAKLI OLMASI


12.1. Eğer NETMODA genel işlem koşullarını değiştirmek isterse, yaptığı değişiklikleri reklamverene e-posta yoluyla yazılı olarak bildirir. Eğer reklam veren 3 iş günü içerisinde bildirime uygun olarak itiraz etmez ise, değiştirilmiş olan genel işlem koşulları bildirimin gerçekleşmesinden itibaren 7 gün sonra yürürlüğe girer. Eğer itiraz yazılı olarak yapılırsa ve bildirimin alınmasından itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak NETMODA’ya ulaşması halinde, itiraz şekle uygun kabul edilir.

MADDE 14. YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK


14.1. Bu sözleşmeden doğan bütün uyuşmazlıklar için senet ve çek davaları dâhil olmak üzere, İstanbul mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. Ayrıca tarafların her birisi, diğerini başka genel mahkeme yerlerinde dava etmek yetkisine sahiptir.

14.2. Türk Hukuku geçerlidir.

MADDE 15. TEBLİGAT ADRESLERİ


15.1. Reklamverenin anlaşma sırasında bildirmiş olduğu adresi, aynı zamanda geçerli resmi tebligat adresidir. Reklamveren, adres değişikliklerini en geç 7 iş günü içinde NETMODA’ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, sistemde kayıtlı olan adrese yapılan tebligat gerçerli sayılacaktır..